Mestská časť podporila hodnotnú umeleckú súťaž

Kategória

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce podporila skvelú Medzinárodnú klavírnu súťaž Petra Toperczera, ktorej 17. ročník zorganizovala v spolupráci s partnermi Základná umelecká škola Márie Hemerkovej v Košiciach. Do súťaže sa prihlásili mladí klaviristi do 17 rokov z trinástich krajín, ktorí súťažili v štyroch kategóriách. Podľa slov medzinárodnej poroty bola súťaž veľmi kvalitná a súťažiaci klaviristi predviedli výborné výkony. Slávnostného oceňovania víťazov súťaže, ktoré bolo v nedeľu 23. apríla 2023 v budove Štátnej filharmónie Košice, sa zúčastnil aj starosta mestskej časti Miloš Ihnát, ktorý zároveň odovzdal Cenu starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce mladej českej klaviristke Valentýnke Ibriqi. Najúspešnejším košickým účastníkom bol Vojtech Filip Kopko, ktorý získal 3. miesto vo 4. kategórii. Po slávnostnom vyhodnotení súťaže nasledoval koncert víťazov.

Zverejnené 26. apríla 2023.
Bez úpravy .