Preskočiť na obsah

Riešením pre sídlisko Ťahanovce je zámena pozemkov, hovorí ODEKO

Zverejnené 28.7.2021.

Kategória

Seriál rokovaní samosprávy s developerskou spoločnosťou ODEKO mal v stredu 28. júla 2021 ďalšie pokračovanie. Cieľom posledného stretnutia bolo podľa slov starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktorý stretnutie inicioval, riešiť spory, ktoré  má mestská časť s ODEKO-m , ako aj presvedčiť mesto Košice k jednoduchým pozemkovým úpravám, ktoré by umožnili investorovi pokračovať v prípravách na územné konanie v prospech výstavby parkovacieho domu na Berlínskej ulici.

Z diskusie, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti ODEKO, mesta Košice, ako aj niektorí poslanci miestneho zastupiteľstva, vyplynulo, že investor má stále záujem o konštruktívne rokovania, ktoré by posunuli veci dopredu – Jaroslav Uhrín (ODEKO) informoval vedenie mestskej časti a zástupcu mesta o tom, že ODEKO má záujem aj o investíciu na Pekinskej ulici, ale podmienky, ktoré nastavil Útvar hlavného architekta, už 15 rokov nie je schopný splniť žiadny investor, čo je veľká škoda pre Ťahanovčanov.  Záujem zostáva aj o vybudovanie parkovacieho domu na Berlínskej ulici podľa upravenej štúdie, avšak pre riešenie tohto zámeru sú potrebné jednoduché pozemkové úpravy, na ktoré ako partnera potrebuje mesto, alebo kúpna zmluva.

Problémom sú súdne spory.  Kým sa tieto nevyriešia, žiadne ďalšie rokovania so samosprávou nemajú zmysel“, povedal Jaroslav Uhrín. Upozornil, že súdne spory sa skončia najhoršie pre obyvateľov sídliska Ťahanovce, a to aj v prípade, že súdny spor vyhrá mesto.  „Spoločnosť ODEKO ponúka  sídlisku Ťahanovce aj možnosť výstavby parkovacieho domu v prípade, ak bude disponovať územným rozhodnutím mestská časť“, dodal   Uhrín.

Rozumným a konštruktívnym riešením situácie, na ktorom sa napokon zhodli mestská časť i spoločnosť ODEKO, je  zámena pozemkov. Je preto dôležité, aby sa s tým stotožnilo aj mesto Košice. Starosta mestskej časti Miloš Ihnát bude s požiadavkou na zámenu pozemkov oslovovať vedenie mesta Košice, ako aj mestské zastupiteľstvo, nakoľko je pre mestskú časť kľúčová.
-raj-