INFORMÁCIE PRE MAJITEĽOV PSOV V MESTSKEJ ČASTI

Vážení majitelia psov,

mestská časť poskytuje každému majiteľovi psa, ktorý je evidovaný, ročne 1000 vrecúšok na exkrementy.  Je potrebné si ich prísť vyzdvihnúť do pokladne miestneho úradu, Americká trieda 15.  

Postup držiteľa psa pri poranení človeka zvieraťom

Zistiť viac

Výbežisko pre psov

Zistiť viac

Mapa rozmiestnenia košov na psí trus

Zistiť viac

VÝBER USTANOVENÍ VZN MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ČÍSLO 2/2017 O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE PRE MAJITEĽOV A DRŽITEĽOV PSOV

Zistiť viac

Evidencia psov
prihlásených v mestskej časti

Zistiť viac

Zverejnené 24. júla 2021.
Upravené 2. decembra 2022.