Preskočiť na obsah

POSTUP DRŽITEĽA PSA PRI PORANENÍ ČLOVEKA ZVIERAŤOM

Postup pri poranení človeka zvieraťom

Majiteľ zvieraťa/zodpovedná osoba/po poranení človeka je povinná oznámiť poranenému svoje meno, adresu trvalého pobytu./282/2002Z.z.§4/.

Majiteľ zvieraťa/zodpovedná osoba/po poranení človeka je povinná predviesť zviera k veterinárnemu lekárovi na klinické vyšetrenie bezodkladne po poranení /Zákon 39 o Veterinárnej starostlivosti/.

Vyšetrenie sa vykonáva 1,5,14 deň po poranení.

Veterinárny lekár odovzdá majiteľovi zvieraťa osvedčenie o zdravotnom stave zvieraťa, ktoré majiteľ odovzdá poranenej osobe.Majiteľ zvieraťa je povinný nahlásiť na obecnom úrade svoje zviera, ktoré poranilo človeka/282/2002 Z.z.§4/.

Majiteľ zvieraťa musí venčiť takéto zviera na verejnom priestranstve vždy s náhubkom/282/2002 Z.z.§4/