Preskočiť na obsah

VÝBEŽISKO PRE PSOV

Vďaka opatreniu – vráteniu časti poplatkov za psa, ktorý platia psičkári mestu – mestská časť získava finančné prostriedky na čistenie verejných priestorov, osadzovanie košov na exkrementy a odstraňovanie odpadu, ako aj budovanie žiadaných a očakávaného priestorov pre voľný pohyb psov, ktoré sú výbežiskom, ihriskom i venčoviskom pre našich štvornohých miláčikov.

V súčasnosti sú pre držiteľov psov vybudované dva kynoparky , a to lokalite medzi ulicami Európska trieda, Aténska a Helsinská ulica,  kde je realizovaná výstavba        “ Výbežiska pre psov „, vybaveného lavičkami, postupne rôznymi prekážkami pre výcvik psov, ako aj venčoviskom s odpadkovými košmi na exkrementy. Na tomto území sa v budúcnosti počíta s investičným projektom „Europark, preto je možné, že bude výbežisko mierne posunuté tak, aby nebránilo realizácii projektu a zároveň zostalo zachované a funkčné aj v budúcnosti.

Ďalší pristor pre voľný pohyb psov sa nachádza na Americkej triede pod oporným múrom pri OC METRO. Aj toto výbežisko je vybavené hracími prvkami pre psov a odpadovými nádobami na exkrementy.

Veríme, že držitelia psov tieto priestory so svojimi miláčikmi ocenia a budú ich plne využívať.

Výbeh pre psov Aténska ul.
Voľný výbeh pre psov Americká trieda