Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Členovia komisie-poslanci:

Predseda:  Mgr. Zuzana Slivenská

PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., MBA

Mgr. Mária Horváthová

Ing. Ján Pavúk

Mgr. Eva Zummerová

Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne dokumenty.

Všetky dokumenty

Zverejnené 28. augusta 2021.
Upravené 6. decembra 2022.