Preskočiť na obsah

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Predseda:  Mgr. Zuzana Slivenská

Členovia komisie-poslanci:

PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., MBA
Mgr. Mária Horváthová
Ing. Ján Pavúk
Mgr. Eva Zummerová