Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Členovia komisie-poslanci:

Predseda: Miroslav Janitor

Mgr. Zuzana Slivenská

Ing. Branislav Jura, M.B.A.

Ing. Ján Pavúk

JUDr. Cyril Betuš

Zverejnené 28. augusta 2021.
Bez úpravy .