Komisia kultúry a športu

Predseda: Miroslav Janitor

Členovia komisie poslanci:

PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., MBA
Mgr. Marek Fedoročko
Mgr. Mária Horváthová
Mgr. Eva Zummerová

Členovia komisie-neposlanci:

Ing. Peter Bozogáň
Daniela Geletková
Július Szabó
Tatiana VargovčákováNadpis

Zverejnené

Všetky dokumenty

Zverejnené 26. augusta 2021.
Upravené 9. marca 2023.