Komisia komunitného rozvoja a kultúry

Predseda: Martin Cuper

Členovia komisie poslanci:

Mgr. Mária Horváthová

Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP

Mgr. Zuzana Slivenská

Mgr. Eva Zummerová

Členovia komisie-neposlanci:

Jozef Eged

Terézia Kovalčíková

Ing. Ildikó Szegedyová

Zorica Žampáková

Nadpis

Zverejnené

Všetky dokumenty

Zverejnené 26. augusta 2021.
Upravené 25. októbra 2021.