Legislatíva

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Zverejnené

1 – 2011 / VZN o zriadení predajného miesta na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov a organizovaní príležitostných trhov – aktuálne úplné znenie

31.1.2015

Doplnok k VZN č.1 2011 o zriadení predajného miesta na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov a organizovaní príležitostných trhov

31.1.2015