Legislatíva

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Nadpis

Zverejnené

Doplnok k VZN č.1 2011 o zriadení predajného miesta na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov a organizovaní príležitostných trhov

31.1.2015