1 – 2011 / VZN o zriadení predajného miesta na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov a organizovaní príležitostných trhov – aktuálne úplné znenie

Zverejnené
31. januára 2015
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty