VZN č.1 2011 o zriadení predajného miesta na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov a organizovaní príležitostných trhov – aktuálne úplné znenie

Zverejnené
31. januára 2015
Kategória

Detaily

Prílohy