4 – 2009 / VZN o čistote a verejnom poriadku – zrušené uznesením MZ č. 78/2023 dňa 19.4.2023

Zverejnené
31. januára 2015
Kategória

Prílohy