Preskočiť na obsah

Stanovisko hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce k Záverečnému účtu mestskej časti za rok 2020