Preskočiť na obsah

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2022, stanovisko k 2. zmene rozpočtu