Preskočiť na obsah

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky na 26. zasadnutí MZ 8.6.2022