Preskočiť na obsah

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky na 24. zasadnutí MZ, Plán činnosti na rok 2022