Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav JPÚ Nové Ťahanovce (č. 2), vykonávaných v časti kat. územia Nové Ťahanovce, okres Košice I