Rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou_doplnenie svetelných bodov

Zverejnené
16. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2022 − 31. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 021/2022

Prílohy