Preskočiť na obsah

Materiály na 6. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 21.6.2023

Zverejnené
16. júna 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 006/2023

Prílohy

Stiahnuť súbor 0-Pozvanka-s-navrhovanym-programom-21.6.2023 126 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-3-Volba-navrhovej-komisie 150 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-4-Schvalenie-programu-zasadnutia-MZ 262 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-6-Archeologicky-vyskum-okolia-historickej-pamiatky-renesancny-stlp-Bozie-muky 245 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-7-Spravy-policajnych-organov 148 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-8-Sprava-o-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-stanovisko-k-3.-zmene-programoveho-rozpoctu 332 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-9-Stanovisko-hlavnej-kontrolorky-k-zaverecnemu-uctu 282 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-10-Zaverecny-ucet-mestskej-casti-Kosice-Sidlisko-Tahanovce-za-rok-2022-so-stanoviskom-auditora 4 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-11-Vyrocna-sprava-za-rok-2022 246 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-12-Hodnotiaca-sprava-plnenia-programoveho-rozpoctu-za-rok-2022 4 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-13-Cerpanie-rozpoctu-za-I.-stvrtrok-2023 2 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-14-Programovy-rozpocet-3.-zmena-rozpoctu 1 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-15-Prerokovanie-ziadosti-o-dotacie-2_polrok-2023 1 MB / PDF Stiahnuť súbor Bod-16-Statut-Klubu-seniorov-Sidlisko-Tahanovce.-Sprava-o-cinnosti-klubu 262 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-17-Sprava-komisie-na-ochranu-verejneho-zaujmu-pri-vykone-funkcii-verejnych-funkcionarov 209 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-18-Harmonogram-zasadnuti-MZ-na-2.-polrok-2023 184 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-19-Sprava-o-plneni-uznesenia-362-2020 221 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-20-Navrh-na-odmenu-hlavnej-kontrolorke-za-I.-stvrtrok-2023 199 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-22-Priprava-projektovej-dokumentacie-pre-vybudovanie-Europarku-Europska-trieda-Kosice 185 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-21-Priprava-projektovej-dokumentacie-pre-kamerovy-system-v-mestskej-casti-Kosice-Sidlisko-Tahanovce 191 KB / PDF Stiahnuť súbor Bod-23-Poskytnutie-NFP 177 KB / PDF