Preskočiť na obsah

Ako naložiť s veľkorozmerným odpadom

Zverejnené 21.2.2023.

V súvislosti s blížiacim sa termínom spustenia celoročného upratovania formou veľkokapacitných kontajnerov, spoločnosť KOSIT pripravila pre občanov sumár jednoduchých pravidiel spojených s plnením kontajnera. Je to z dôvodu, aby sme sa vyhli nahromadenému odpadu, ktorý vzniká v okolí kontajnera a zároveň odpadu, ktorý by vo veľkokapacitných kontajneroch skončiť nemal.

PRAVIDLÁ VYUŽÍVANIA KONTAJNEROV CELOROČNÉHO UPRATOVANIA

Všetkým Košičanom a Košičankám, ktorí plánujú veľké upratovanie alebo výmenu zariadenia v domácnosti a nemajú možnosť odviezť svoj odpad do zberného dvora, dávame do pozornosti možnosť využitia veľkokapacitných kontajnerov celoročného upratovania.

SYSTÉM MÁ NIEKOĽKO PRAVIDIEL, prosím, venujte im pozornosť.

  • Kontajnery sú pristavované vo vopred určených termínoch na miesta, ktoré definovala každá mestská časť
  • Obsah kontajnerov je pravidelne kontrolovaný a v prípade naplnenia je kontajner vyprázdnený a znovu pristavený
  • Do veľkokapacitných kontajnerov, prosíme, vhadzovať len odpad, ktorý tam patrí
  • Pred vhodením do kontajnera objem odpadu minimalizujte
  • Kontajner napĺňajte maximálne 30 cm nad okraj
  • Do kontajnerov nepatria pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje)
  • Odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnerov
  • Kontajner nemá byť naplnený viac ako 30 cm nad horný okraj
  • Kontajner nie je určený pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít, taktiež nie je určený pre obyvateľov okolitých obcí
Jún

Ako správne separovať?