Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v Košice-Sídlisko Ťahanovce.

25. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestnehozastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Voľba návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Správa veliteľa Mestskej polície Košice stanica Košice-Ťahanovce Umiestnenie stavby „Penzión a reštaurácia Košice“ na pozemku parcelné číslo3392/29 v katastrálnom území Nové Ťahanovce Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva Správa o interpeláciách… Čítať viac

Uskutočnila sa St 9.3 14:00

Hlasovanie za získanie Kparku _ukončené

Hlasovanie sa začína 6. januára 2022 na stránke www.kauflandpark.sk a potrvá do 16. februára 2022. Pri prvom hlasovaní je potrebné sa registrovať a potom už len pravidelne každý deň hlasovať. Podrobné podmienky pre hlasovanie sú uvedené na stránke www.kauflandpark.sk. Spojme opäť svoje sily a ihrisko pre našu mestskú časť získajme! Okrem toho môžete získať jeden… Čítať viac

Uskutočnila sa Št 6.1 00:01