Preskočiť na obsah

Ťahanovský stolnotenisový turnaj

Zverejnené 22.11.2023.

Dátum a Čas
25. nov 2023 09:30 – 14:00
Miesto
Základná škola Košice, Bruselská 18
Kategória

Vyhlasovateľ :  Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce

Usporiadateľ:   Základná škola Košice, Bruselská 18

Riaditeľstvo súťaže :         Miroslav Janitor – predseda Komisie kultúry a športu

                                              Mgr. RenátaPriščáková

                                              RNDr. Marta  Brúderová, hlavná rozhodkyňa

                                                           Kontakt 0918181477

Termín  :                       25.november 2023

Miesto  :              Telocvičňa  (veľká)  základnej školy

Čas   :                          9,30 hod.

Prihlášky      :    na marta.bruderova17@gmail.com do 24.11.2023

Prezentácia    :  od  9,00 h do 9,20 h.

==============================================================

Predpis  :             Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu a tohto rozpisu

Právo štartu :  neobmedzené

Kategórie súťaže       :      1/  muži          2/  ženy         3/  dorast (15 – 17r)

                                            4/ žiaci  ( 10 – 14r)                5/  žiaci 9 r. a ml.

       Počet kategórií, prípadne ich zlučovanie závisí od počtu  prihlásených  účastníkov

Systém súťaže    : 1.stupeň  – skupinový – v skupine hrá každý s každým

                                2.stupeň – KO – tvoria ho 2 postupujúci z každej  skupiny

Podmienka účasti :  Športové oblečenie nie bielej farby,

                                        prezuvky  nefarbiace podlahu, vlastná raketa

Protest : Písomne po odohratí zápasu s vkladom  2€

Ceny  :      za 1. – 3.miesto diplomy a medaily

Miroslav Janitor, v. r.                                                    

Riaditeľ súťaže