Preskočiť na obsah

Potravinová pomoc

Zverejnené 31.3.2023.

Dátum a Čas
11. apr 2023 10:00 – 13:00
Miesto
Kultúrne stredisko mestskej časti, Budapeštianska 30, Košice
Kategória

Distribúcia potravinových a hygienických balíčkov pre sociálne najodkázanejšie osoby.

         Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s neziskovými organizáciami začalo s distribúciou potravinových balíčkov pre sociálne najodkázanejšie osoby.

         Pre obyvateľov mestskej časti Košice–Sídlisko Ťahanovce bude rozdeľovať potravinové balíčky Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice v utorok  11.4.2023 od 10.00 do 13.00 hod. v Kultúrnom stredisku Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

         Zoznam konečných príjemcov, ktorým pracovníci Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice budú odovzdávať potravinové balíčky, vytvorilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a priebežne ho aj aktualizuje.

         Občan si môže overiť, či je na zozname konečných príjemcov u koordinátora  Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice na telefónnom čísle : 0911 711 357, prípadne na MÚ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce, číslo telef. 63 60 430, oddelenie organizačno-právne a sociálne – referát sociálny správny.

         Distribúcia potravinových a hygienických  balíčkov je opatrenie z Revidovaného operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci Európskej únie OP FEAD na roky 2014 – 2020, konkrétne z fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Cieľom programu je prispieť k zmierneniu najhorších foriem chudoby.