Preskočiť na obsah

Potravinová pomoc

Zverejnené 7.6.2023.

Dátum a Čas
09. jún 2023 10:00 – 22. jún 2023 12:00
Miesto
Kultúrne stredisko mestskej časti, Budapeštianska 30, Košice
Kategória

P O T R A V I N O V Á  P O M O C

Distribúcia potravinových a hygienických balíčkov

         Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s neziskovými organizáciami začalo s distribúciou potravinových a hygienických balíčkov pre sociálne najodkázanejšie osoby.

         Obyvateľom mestskej časti Košice–Sídlisko Ťahanovce bude odovzdávať Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice

potravinové balíčky v piatok           9. 6. 2023 od 10.00 do 12.00 hod.

hygienické balíčky vo štvrtok        22. 6. 2023 od 10.00 do 12.00 hod.

 v Kultúrnom stredisku mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

         Zoznam konečných príjemcov, ktorým pracovníci Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice budú odovzdávať potravinové balíčky, vytvorilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a priebežne ho aj aktualizuje.

         Občan si môže overiť, či je na zozname konečných príjemcov u koordinátora  Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice na telefónnom čísle : 0911 711 357.

      Distribúcia potravinových a hygienických  balíčkov je opatrenie z Revidovaného operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci Európskej únie OP FEAD na roky 2014 – 2020, konkrétne z fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Cieľom programu je prispieť k zmierneniu najhorších foriem chudoby.