Časový plán zasadnutí

Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva 23.11.2022

2. zasadnutie miestneho zastupiteľstva 14.12.2022

3. zasadnutie miestneho zastupiteľstva zvolané mimo plánovaného harmonogramu 26.1.2026

4. zasadnutie miestneho zastupiteľstva zvolané mimo plánovaného harmonogramu 13.3.2023

Schválený časový plán zasadnutí na I. polrok 2023:

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva:19.4.202321. 6. 2023
Zasadnutia miestnej rady:13. 4. 202315. 6. 2023
Zasadnutia komisií :28.3. 2023 – 11. 4. 2023 7. 6. 2023 – 13. 6. 2023
Uzávierka materiálov:27. 3. 20235. 6. 2023

Dokumenty na stiahnutie

Zverejnené 28. augusta 2021.
Upravené 7. marca 2023.