Preskočiť na obsah

RYBÁRSKE LÍSTKY

SADZOBNÍK  SPRÁVNYCH  POPLATKOV    
vyberaných mestskou časťou Košice -Sídlisko Ťahanovce    
podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Položka 38 
Rybársky lístok 
a) týždenný1,5€
b) mesačný3€
c) ročný 7€
d) trojročný17€
Oslobodenie od poplatku
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.