DOPRAVA A STAVBY

Pre mestskú časť Košice – Sídlisko Ťahanovce je príslušný Stavebný úrad Košice mesto, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7.

Tlačivá a formuláre k stavebnému konaniu 

Bližšie informácie…

Zverejnené 24. júla 2021.
Upravené 24. októbra 2021.