Zrušenie trvalého pobytu Lucia Bundová, nar. 1982

Zverejnené
18. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. augusta 2022 − 2. septembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 0016/2022

Prílohy