Zrušenie trvalého pobytu Maroš Kočerha

Zverejnené
17. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. mája 2022 − 1. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 007/2022

Prílohy