ZMLUVA č. PKB21071 O ODBORNOM PORADENSTVE

Zverejnené
14. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. januára 2022
Kategória

Predmetom zmluvy je odborné poradenstvo a metodické usmernenie v súvislosti s prípravou auditu kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zákona č. č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.

V cene plnenia sú zahrnuté aj dva výjazdy v celkovej hodnote 490€ s DPH.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022_Z_001
Začiatok účinnosti: 15. januára 2022
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania: 14. januára 2022
Suma s DPH: 4 330,00 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Dodávateľ / Partner: SOMI Systems a.s. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Prílohy