Záverečný účet MČ za rok 2017 prijatý na 21. rokovaní MiZ 13.6.2018

Zverejnené
30. júna 2018
Kategória

Prílohy