Zápis zo zasadnutia komisie konanej dňa 3.6.2020

Prílohy