Zápis zo zasadnutia komisie, konanej dňa 14.10.2019

Prílohy