VZN Č.2 2018 O PODMIENKACH ORGANIZÁCIE PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV A O PODMIENKACH AMBULANTNÉHO PREDAJA Z POJAZDNEJ PREDAJNE NA ÚZEMÍ MESTSKEJ ČASTI

Zverejnené
31. marca 2018
Kategória

Detaily

Prílohy