Preskočiť na obsah

1-2017 / VZN, ktorým sa ruší VZN č. 1-2013 o určovaní pravidiel času predaja a prevádzky služieb