1-2017 / VZN, ktorým sa ruší VZN č. 1-2013 o určovaní pravidiel času predaja a prevádzky služieb

Zverejnené
31. marca 2017
Kategória

Prílohy