VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE ČÍSLO 2-2017 O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMÍ MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Zverejnené
31. marca 2018
Kategória

Detaily

Prílohy