Preskočiť na obsah

Uznesenia z 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 19.4.2023 /68 – 86/

Zverejnené
24. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 005/22_26

Prílohy

Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-68_2023_Volba-navrhovej-komisie 110 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-69_2023_Schvalenie-zverjneneho-programu-5_zasadnutia 46 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-70_2023_Doplnujuci-navrh-poslanca-Spaka-do-programu-5_zasadnutia 45 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-71_2023_Schvalenie-doplneneho-programu-5_zasadnutia 46 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-72_2023_Dodatok-1-k-zmluve-o-poskytovani-osvetlenia 49 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-73_2023_Sprava-velitela-MP-Tahanovce 104 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-74_2023_Sprava-o-cinnosti-hlavnej-kontrolorky 116 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-75_2023_Stanovisko-hlavnej-kontrolorky-k-2_zmene-rozpoctu 114 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-76_2023_2_zmena-programoveho-rozpoctu 107 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-77_2023_Protest-prokuratora-proti-VZN_4_2009 108 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-78_2023_VZN_2_2023_ktorym-sa-rusi-VZN-4_2009 109 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-79_2023_Program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-mesta-Kosice 46 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-80_2023_Memorandum-o-rozdeleni-fin_prispevku_OP-IROP 48 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-81_2023_Zrusenie-uznesenia-c_120_2019 107 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-82_2023_Uzavretie-dodatku-c_1-k-zmluve-o-najme-nehnutelnosti-pre-INMEDIA 45 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-83_2023_Dohoda-o-ukonceni-platnosti-a-ucinnosti-zmluvy-o-najme-nehnutelnosti-pre-INMEDIA 45 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-84_2023_Zmluva-o-prevode-stavby-Parkovisko-Azijska-do-majetku-mestskej-casti 112 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-85_2023_Pozmenujuci-navrh-poslanca-Tomasa-Jurkovica-na-doplnenie-spravy-o-plneni-U-362_2020 48 KB / PDF Stiahnuť súbor Uznesenie-cislo-86_2023_Sprava-o-plneni-uznesenia-362_2020 134 KB / PDF