Upovedomenie o podaní verejnou vyhláškou

Zverejnené
9. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. februára 2022 − 23. februára 2022
Kategória

Stavba v záhradkárskej lokalite Mončí potok

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 014/2022

Prílohy