Stavebné povolenie_Budapeštianska 7

Zverejnené
19. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. januára 2022 − 2. februára 2022
Kategória

Významná obnova bytového domu, Bytový dom na ul. Budapeštianska č. 7, Košice

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 008/2022

Prílohy