Stavebné povolenie Budapeštianska 16

Zverejnené
4. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. októbra 2022 − 18. októbra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 043/2022

Prílohy