Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami

Zverejnené
25. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
25. apríla 2023 − 30. júna 2023
Kategória

Prílohy