Rozhodnutie OÚ Košice – výrub stromov most Hlinkova

Zverejnené
9. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. februára 2023 − 24. februára 2023
Kategória

Prílohy