Program 2. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 14.12.2022

Zverejnené
8. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. decembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 002/22_26

Prílohy