Predĺženie lehoty na dokončenie stavby_Hanojská 5

Zverejnené
19. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. januára 2022 − 2. februára 2022
Kategória

Obnova bytového domu na ul. Hanojská č. 5 v Košiciach

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 010/2022

Prílohy