Oznámenie VSD o plánovanom prerušení dodávky elektriny Varšavská 7 – 10

Zverejnené
23. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. januára 2023 − 13. februára 2023
Kategória

Prílohy