Oznámenie OÚ Košice o odvolaní zákazu vstupu do lesov

Zverejnené
9. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. augusta 2022 − 23. augusta 2022
Kategória

Prílohy