Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou_Juhoslovanská 5

Zverejnené
19. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. januára 2022 − 2. februára 2022
Kategória

Doplnenie svetelných bodov v lokalite MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 009/2022

Prílohy