Oznámenie o začatí stavebného konania_Viedenská 25,27,29

Zverejnené
1. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. februára 2022 − 16. februára 2022
Kategória

Obnova bytového domu Viedenská 25,27,29

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 012/2022

Prílohy