Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „Osvetlenie priechodu pre chodcov Európska trieda – Helsinská“