Oznámenie o začatí správneho konania_výrub_most Hlinkova ul.

Zverejnené
6. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. októbra 2022 − 20. októbra 2022
Kategória

Prílohy