Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou_Rekonštrukcia jadra a vytvorenie nového dverného otvoru_Hanojská 1

Zverejnené
28. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
28. marca 2023 − 11. apríla 2023
Kategória

Prílohy