Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby“ Rekonštrukcia strešnej krytiny bytového domu Aténska 7

Zverejnené
4. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. augusta 2022 − 22. augusta 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 035/2022

Prílohy